Ana sayfa » Ailenin Tanımı ve Önemi
Aile

Ailenin Tanımı ve Önemi

Geniş Aile
Geniş Aile
Aile nedir, kimlerden oluşur? Aile toplumun en küçük ve temel yapıtaşıdır. Kişikler aile aiçinde şekiller. Bireylerin gözlerini hayata açtıkları zaman gördükleri ilk insanlar aileleridir. Çok güçlü bir kaynaktır aile...

Aile, evliliğe dayanan, karı, koca ve çocuklar arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplumun en küçük yapı taşıdır. Ailelerin bir araya gelmesiyle toplumlar meydana gelir. Zamanla aile kavramı değişmemiş, fakat aile bireylerinde ve bireylerin görevlerinde ufak değişmeler meydana gelmiştir. Geniş aile kavramı, endüstri devriminden önce yaygın olan kalabalık aile türüne verilen isimdir. Endüstri devriminden sonra ortaya çıkan ve sadece anne, baba ve çocuklardan oluşan aile tipine de çekirdek aile denmektedir.

Türkiye’de evlilik, Medenî Kanunlarla düzenlenmiş, ve nikâhla gerçekleşmiş olur. Nikâh, şahitlerin huzurunda yapılan resmî evlilik sözleşmesidir. Toplumumuzda resmi nikahtan sonra dini nikah da kıyılır. Yasalara göre ülkemizde erkekler ve kadınlar, aynı anda sadece bir tek kişiyle evli olabilirler.

Toplum içinde ailenin büyük bir önemi vardır. Toplumun ve bireylerin fonksiyonlarında ana element ailedir. Aile, bireylerin hayatında çok önemli yer tutan beslenme, bakım, eğitim, duygusal gelişim, psikolojik gelişim, kültürel değerleri kazanma, sağlıklı zihinsel gelişimini devam ettirme gibi temel gereksinimlerinin karşıladığı birincil yer ve ortamdır.

Aile ortamı ve aşle bireyleri arasındaki ilişkiler, psikososyal açıdann gelişen bireylerin en çok etkileşimde olduğu yerdir. Bu tür ilişkiler, bireylerin kendilerine güvenmelerini, kendilerine ve diğer insanlara sevgi duymasını, kimlik kazanmasını, kişilik gelişimini, sosyal beceriler geliştirmesini ve topluma adapte sürecini imkanlı hâle getirir.

Çekirdek Aile
Çekirdek Aile

Aile Kavramının Özellikleri

Aile evrenseldir: Aile tüm sosyal ilişkilerde en fazla evrensellik özelliği ile dikkatleri üzerine çekmektedir.

Aile duygusal bir ana hata dayanır: İnsanların nesillerini sürdürme isteği, annelik, arkadaşlık, ebeveynlik his ve duygularını, eşlerin hem romantik hem de şefkat duygularından ailenin ekonomik refahına, kişisel ihtiraslarından neslin sürdürülmesine kadar bütün duyguları barındırır.

Aile şekillendirir: Çocuğun kişiliği ailesi içinde gelişir. Aile bireyleri, çocuklarının hem organik hem de zihinsel alışkanlıklar edinmelerini, sosyalleşmelerini sağlar.

Ailenin kapsamı sınırlıdır: Aile büyüklüğü bir sınıra sahiptir. Şekillenmiş ve kabul görmüş sosyal yapının en küçüğüdür. Bu özellik şehir tipi aile için daha geçerli olmaktadır.

Aile bireylerinin sorumlulukları: Ailenin bireylerinden beklediği sorumluluklar ömürleri boyu devam etmektedir. Aile yapısı, erkeği ve özellikle daha çok kadına, kendinden çok başkaları için ağır sorumluluklar yapmaya zorlar. Ailelerin duygusal bir temele dayanması sorumlulukları ve yükleri artırır.

admin

Yorum Ekle

Yorum yazmak için tıklayın.