Ana sayfa » İnsan Hakları Beyannamesi Nedir?
Yaşam

İnsan Hakları Beyannamesi Nedir?

The Declaration of Human Rights, diğer adıyla İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ne zaman ortaya çıkmıştır? Ortaya atılması nasıl olmuştur. Günümüzde bir sürü devletin anayasında yer alan bu maddelerile ilgili neler var?

The Declaration of Human Rights yerel deyişle İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi… Dünyadaki bütün insanların sahip olduğu haklarının yer aldığı ve global olarak kabul gören bir bildirgedir. İnsan hakları, ırk, soy, din, dil, ten rengi, cinsiyet, yaş, cinsel eğilim gibi unsurlara bakılmadan yasalar karşısında her bir insanın eşit olmasıdır. İnsan hakları her bireyin yalnızca insan olmasından ötürü kazandığı özgür ve eşit bir yaşama sahip olma hakkıdır.

İnsan Hakları Beyannamesi Nasıl Ortaya Çıktı?

İkinci Dünya Savaşı (WW2) sürecinde müttefikler bireylerin bazı özgürlükleri elde etmelerini kabul etmiştir. Bu özgürlükler; din, konuşma, korku ve isteksizlik özgürlüğüdür. Bunlar Birleşmiş Milletler (BM) Şartı olarak tüm müttefiklerce kabul gördü ve temel insan haklarının korunacağına dair teminat verildi.  Ancak savaş bittiğinde, bu 4 maddenin eksik ve zayıf olduğu kannati görülmüştür. Bu sebeple de evrensel düzeyde bir bildirge hazırlanması noktasında ülkeler aynı fikirde buluşmuşlardır. Böylece Birleşmiş Milletler tarafından değişik uluslardan oluşan on sekiz kişilik bir konsey oluşturulmuştur. Konseyde otuz madde kararlaştırılmıştır, 10 Aralık 1948 tarihinde, Fransa’nın Paris kentinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kabul edilmiştir. Beyannamede özgürlük, eşitlik gibi konulara yer ayrılmıştır. Bununle beraber zorla çalışma, kölelik gibi durumlar da yasaklanmıştır.

İnsan Hakları Beyannamesinin Önemi

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 6 Nisan 1949 tarihinde bakanlar kurulunca kabul edilmiş olup 27 Mayıs 1949tarihinde de resmi gazetede yayına alınmıştır. Bildirge, insan hakları adına atılmış devasa adımlardan biri ve dünya genelinde de kabul görmüş en önemli belgedir. İnsan hakları evrensel bildirgesi 501 farklı lisana tercüme olmuş, dünyada en çok dile çevirisi yapılmış olan ilk belgedir. Bu bildirge, yasal olarak bir bağlayıcılığının var olmamasına rağmen pek çok devletin anayasasında yer almıştır. Bu da insan haklarının iyileşmesi noktasında çok büyük ve önemli bir adım olmuştur.

İnsan Hakları Beyannamesinin Maddeleri Nelerdir?

İnsan hakları evrensel bildirgesindeki her bir maddenin esası eşitliğe dayanır. Bu bildirgenin ilk maddesinde özellikle belirtilmiştir: Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğar. En önemli bir vurgu eşitliğe yapılan vurgudur. Bütün bireylerin din, dil, soy, ırk farklılıklarına bakılmadan eşit bireyler olduğu, hiçbir ulusun diğer bir ulustan üstün olmadığı özellikle ifade edilmiştir. Bildirgede bunların yanında ayrıca sosyal yaşam ile ilgili de çok önemli maddeler yer almaktadır. Kölelik ve zorla çalıştırma kesin bir ifadeyle yasaklanmıştır. Üstelik çalışma şartları bu bildirge doğrultusunda iyileştirilmiştir. Çalışma süreleri makul bir biçimde azaltılmış ve her bireyin eğlenmeye de hakkı olduğu belirtilmiştir. Ücretli izinle dinlenmek her bireyin hakkıdır. Beyanname içindeki bütün maddeler son derece eşitlik ve insan haklarını iyileştirici yönde hükümler barındırmaktadır. Beyannamedeki 30. Madde ise kesin bir ifadeyle bu beyannamedeki hiçbir maddenin değiştirilemeyeceğini, kişilik haklarını yok sayar biçimde yorumlanamayacağını net bir dille ifade edilmiştir. Bu da maddelerin bütününü ve bu şekilde de insan haklarını koruma altına alan mutlak bir hüküm olarak beyannamede yer edinmiştir.

admin

Yorum Ekle

Yorum yazmak için tıklayın.